24 Uurs Zorg

Wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname (nog) niet mogelijk is.

Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In beide gevallen kan  24 uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase of bij gevorderde dementie. Ook om de wachtlijst voor een opname te overbruggen kan 24 uurs zorg worden ingezet.