Zorgaanbod

24 uurzorg
Permante zorg aan huis. Dag en nacht.

Terminale zorg
Verzorging & verpleging tijdens de laatste levensfase.

Pgb  (Wlz)
Voor u  die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Pgb  (Wmo)
Voor u die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

Pgb  (Zvw)
Voor u  die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.

Palliatie zorg
De zorg is gericht op palliatieve verlichting, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. 

Zorg en Begeleiding Dementie zorg
Het begeleiden cliënten met geheugen oriëntatie probleem
De begeleiding wordt gedaan door een vaste professionele verzorgende of een vaste team.
Dagritme in de thuissituatie aanbrengen voorbereiden op een structurele dagbesteding.
 • Voorbereiding op een structurele dagbesteding.
 • Aanwezig zijn bij de maaltijd/ eten koken.
 •  Bijdragen aan zinvolle dagbesteding in de vorm voor lezen creatief bezig zijn samen er op uit.

Huishoudelijke zorg WMO
LHS Zorg biedt huishoudelijke zorg. Als u ouder wordt, een ziekte heeft of tijdelijk niet in orde bent kan het huishouden een hele opgave zijn. Wij bieden u een huishoudelijke hulp.

Persoonlijke situatie
De hulp bij het huishouden regelt de dagelijkse werkzaamheden in en om uw huis. Het gaat hierbij om werkzaamheden als:

 • Stofzuigen
 • Was draaien
 • Stoffen
 • Badkamer schoonmaken
 • Toilet schoonmaken
 • Strijken
 • Halen van de boodschappen
Persoonlijke verzorging
Wij ondersteunen waar u hulp nodig heeft u wensen staan bij ons centraal.
 • Hulp bij het aan- en uitkleden
 • Hulp bij douchen- wassen
 • Hulp bij naar bed brengen
 • Hulp bij verzorgen van de stoma
 • Hulp bij verzorgen van een wond
 • hulp bij het innemen van medicatie/ toedienen van injectie.
 • Hulp bij het ondersteunen hoe u met u ziekte kunt omgaan.