Zorgaanbod

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstaan, naar bed gaan, douchen, aan- of uitkleden, eten of naar het toilet gaan? Wij bieden u de helpende hand. Maar desgewenst ook bij het omgaan met ziekte, ouderdomsproblemen en het gebruik van medicijnen. Persoonlijke verzorging kan tijdelijk zijn, om u op weg te helpen, maar ook langdurig, als u bijvoorbeeld chronisch ziek bent.

Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het verzorgen van een wond, het innemen van medicijnen, de verzorging van een stoma of de bediening van een infuus? Onze verzorgenden en verpleegkundigen zijn hier speciaal voor opgeleid en komen bij u thuis voor allerlei verpleegtechnische handelingen.

Wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname (nog) niet mogelijk is.

Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In beide gevallen kan  24 uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase of bij gevorderde dementie. Ook om de wachtlijst voor een opname te overbruggen kan 24 uurs zorg worden ingezet.

Zorg in de laatste periode

De zorg voor een naaste die ongeneeslijk ziek is kan heel zwaar zijn. Dan is professionele hulp dichtbij de uitkomst. Bij LHS Zorg beschikken we over wijkverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij helpen ongeneeslijk zieke mensen en hun partner om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te hebben. Er is aandacht voor lichamelijke klachten rond de ziekte maar ook voor psychische of sociale problemen.

Mensen die erg ziek zijn hechten terecht erg aan hun eigen vertrouwde omgeving. Onze wijkverpleegkundige Palliatieve zorg komt thuis en ondersteunt ter plekke. Zij luistert, helpt met vragen over het verloop van de ziekte en de zorg die daarbij nodig is. Ook is zij er om te ondersteunen bij het verdriet en het mogelijke afscheid in de toekomst.

Terminale zorg is er voor patiënten met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afronden van het leven. LHS Zorg biedt terminale zorg aan huis.

Voor wie?
Terminale zorg is voor ongeneeslijk zieke mensen in de laatste fase van hun leven. De levensverwachting van de patiënt is ongeveer drie maanden.

Hoe werkt het?
In de laatste maanden van het leven is professionele terminale zorg zeer waardevol. Niet de bestrijding van de ziekte staat centraal, maar een goede afronding van het leven. De zorg richt zich op de bestrijding van nare ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Er is ook hulp bij niet-lichamelijke problemen, zoals angst of depressie. De verpleegkundige kan emotionele steun bieden aan de patiënt en zijn naasten, en mantelzorgers ontlasten. Soms zijn praktische maatregelen nodig. Bijvoorbeeld als de patiënt graag thuis wil sterven.

Een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie.

LHS Zorg biedt:
Pgb  (Wlz)
Voor u  die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Pgb  (Wmo)
Voor u die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

Pgb  (Zvw)
Voor u  die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.

Bij dementie laat het geheugen de cliënt in de steek. Vergeetachtigheid neemt toe en dat kan onzeker maken, hierdoor kan de cliënt zich onveilig en angstig gaan voelen. Alledaagse zaken kunnen onmogelijk worden. LHS Zorg begeleidt u tijdens deze periode.

LHS Zorg kan met dementie zorg mantelzorgers ontlasten door taken van hen over te nemen. Wij staan de cliënt bij en kunnen de familie en naasten adviseren over het omgaan met de situatie omtrent dementie zorg. Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is namelijk erg intensief. Veel mantelzorgers komen zelf niet meer aan zichzelf of sociale contacten toe omdat het lastig is degene die ze verzorgen alleen te laten. De dementie zorg is dan ook een steun voor de mantelzorgers zodat zij de cliënt gerust en zonder schuldgevoel bij de zorgverlener kunnen laten.

LHS Zorg biedt huishoudelijke zorg. Als u ouder wordt, een ziekte heeft of tijdelijk niet in orde bent kan het huishouden een hele opgave zijn. Wij bieden u een huishoudelijke hulp.

Persoonlijke situatie
De hulp bij het huishouden regelt de dagelijkse werkzaamheden in en om uw huis. Het gaat hierbij om werkzaamheden als:

 • Stofzuigen
 • Was draaien
 • Stoffen
 • Badkamer schoonmaken
 • Toilet schoonmaken
 • Strijken
 • Halen van de boodschappen
Persoonlijke verzorging
Wij ondersteunen waar u hulp nodig heeft u wensen staan bij ons centraal.
 • Hulp bij het aan- en uitkleden
 • Hulp bij douchen- wassen
 • Hulp bij naar bed brengen
 • Hulp bij verzorgen van de stoma
 • Hulp bij verzorgen van een wond
 • hulp bij het innemen van medicatie/ toedienen van injectie.
 • Hulp bij het ondersteunen hoe u met u ziekte kunt omgaan.