Kosten en financiering

U kunt alle vormen van particuliere thuiszorg van LHSzorg zelf financieren of middels het persoonsgebonden budget (PGB). Om te kijken of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget dient u de gewenste zorg aan te vragen bij de betreffende instanties (zie hieronder).

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?
Met een persoonsgebonden budget (PGB) koopt u uw eigen regie in. Het PGB is mogelijk binnen de 3 huidige zorgwetten: Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW) en Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). Zie ook www.pgb.nl.

Hoe kunt u PGB zorg aanvragen?
Het PGB is vanaf 2015 wettelijk verankerd binnen de drie genoemde zorgwetten.

U kunt zorg in het kader van genoemde wetten (laten) aanvragen als volgt:
– WLZ : via het CIZ (zie ook www.ciz.nl) dient een geldige indicatie aangevraagd die doorgestuurd wordt naar het zorgkantoor van uw regio. U heeft een trekkingsrecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij het zorgkantoor moet u omzetting van zorg in natura naar PGB aanvragen middels een
aanvraagformulier. Het zorgkantoor stelt vervolgens uw budget vast. Met het PGB krijgt u dus trekkingsrecht bij de SVB, waar u de nota’s van uw zorgverlener naar toe stuurt. De zorgverleners worden direct via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald.
– WMO: via het WMO loket van uw gemeente (zie ook www.rijksoverheid.nl).
– ZVW: op indicatie van (wijk)verpleging kan de zorg aangevraagd worden via uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft hiertoe een formulier dat met de indicator ingevuld kan worden.

Meer informatie:
Voor nadere uitleg omtrent financiële afwikkeling van uw zorg kunt u tevens terecht op de website van het Centraal Administratie Kantoor, CAK : www.hetcak.nl
Hulp bij uw zorgaanvraag
Desgewenst kunnen wij u helpen met uw zorgaanvraag. Voor meer informatie over het aanvragen van zorg kunt u direct contact met ons opnemen.