Clientenraad

Cliëntenraad

LHS Zorg is bezig om een cliëntenraad op te richten. We zijn een jonge thuiszorginstelling en hebben hierdoor nog geen leden in de cliëntenraad. We zijn dus opzoek naar leden. De criteria om toe te treden tot de cliëntenraad zijn:

  • De leden ontvangen of hebben zorg ontvangen van LHS Zorg (ze hebben vanuit deze positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg)
  • Leden hebben vroeger zelf in de zorg gewerkt of ervaring hebben als bestuurder. (Dit is een pré).

De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij kunnen zich daarna niet opnieuw kiesbaar stellen voor nogmaals een periode van vier jaar.

Wij zijn op dit moment op zoek naar drie leden!

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt drie tot vier keer per jaar met de directie en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van LHS Zorg.

De raad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

Wat doet de cliëntenraad niet

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt. De cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt, dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.

Notulen en jaarverslag

De cliëntenraadsvergaderingen worden vastgelegd in notulen. Aan de hand van de notulen wordt er ieder jaar een jaaroverzicht gemaakt van de activiteiten van de cliëntenraad. Dit jaaroverzicht maakt deel uit van het sociaal jaarverslag van de organisatie.

Hoe bereikt u de cliëntenraad

U kunt zich schriftelijk wenden tot:

LHS Zorg Nederland BV
Hermitage 109
2907 NC Capelle aan den IJssel
Telefoon : 085-2007039
E-mail : info@lhszorg.nl

Zelf lid worden van de cliëntenraad

Als u interesse heeft in deelname aan de cliëntenraad kunt u bellen met LHS Zorg op het nummer 085-2007039. U zult dan geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de procedure van benoeming.