Dementie Zorg

Bij dementie laat het geheugen de cliënt in de steek. Vergeetachtigheid neemt toe en dat kan onzeker maken, hierdoor kan de cliënt zich onveilig en angstig gaan voelen. Alledaagse zaken kunnen onmogelijk worden. LHS Zorg begeleidt u tijdens deze periode.

LHS Zorg kan met dementie zorg mantelzorgers ontlasten door taken van hen over te nemen. Wij staan de cliënt bij en kunnen de familie en naasten adviseren over het omgaan met de situatie omtrent dementie zorg. Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is namelijk erg intensief. Veel mantelzorgers komen zelf niet meer aan zichzelf of sociale contacten toe omdat het lastig is degene die ze verzorgen alleen te laten. De dementie zorg is dan ook een steun voor de mantelzorgers zodat zij de cliënt gerust en zonder schuldgevoel bij de zorgverlener kunnen laten.