Palliatieve Zorg

Zorg in de laatste periode

De zorg voor een naaste die ongeneeslijk ziek is kan heel zwaar zijn. Dan is professionele hulp dichtbij de uitkomst. Bij LHS Zorg beschikken we over wijkverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij helpen ongeneeslijk zieke mensen en hun partner om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te hebben. Er is aandacht voor lichamelijke klachten rond de ziekte maar ook voor psychische of sociale problemen.

Mensen die erg ziek zijn hechten terecht erg aan hun eigen vertrouwde omgeving. Onze wijkverpleegkundige Palliatieve zorg komt thuis en ondersteunt ter plekke. Zij luistert, helpt met vragen over het verloop van de ziekte en de zorg die daarbij nodig is. Ook is zij er om te ondersteunen bij het verdriet en het mogelijke afscheid in de toekomst.