PGB Zorg

Een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie.

LHS Zorg biedt:
Pgb  (Wlz)
Voor u  die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Pgb  (Wmo)
Voor u die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

Pgb  (Zvw)
Voor u  die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.